Mindui

mindui

Käyttöehdot

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin käytät palvelua

Valmennus Mielessä Oy:n Mindui sovellus- ja koulutuspalvelu (jäljempänä ”Palvelu”)
käyttö edellyttää, että palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu noudattamaan
näitä Käyttöehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei
Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea
Palvelussa olevaa aineistoa ja materiaalia riippumatta siitä, missä formaatissa ne
ovat (jäljempänä ”Aineisto”).

 

Palveluntuottaja

Nimi: Valmennus Mielessä Oy
Palvelun nimi: Mindui
Kotipaikka: Kouvola, Suomi
Osoite: Kojumäenkierto 35, 45120 Kouvola
Y-tunnus: 2809547-8
Puhelin: +358 44 301 9231
Sähköposti: info@mindui.fi

 

Muutokset Palveluun ja sen Aineistoon

Valmennus Mielessä Oy:llä on oikeus milloin ja mistä syystä tahansa ilman etukäteistä
ilmoitusta muuttaa Palvelua ja sen sisältöä, ulkoasua, käytettävyyttä, muita Palvelun
ominaisuuksiin liittyviä seikkoja sekä näitä Käyttöehtoja. Valmennus Mielessä Oy:llä on
myös oikeus lakkauttaa sovellus osittain tai kokonaisuudessaan. Valmennus Mielessä
Oy:llä on lisäksi oikeus, ilman korvausvelvollisuutta, keskeyttää sovelluksen toiminta
huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilmoittamatta siitä ennakkoon.

 

Evästeet

Palvelun tiettyjen osien käyttäminen edellyttää evästeiden (cookies) sallimista
käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Evästeiden käyttö Palvelussa johtuu
sen teknisen toiminnan varmentamisesta, eikä niissä välitetä käyttäjän henkilötietoja.

 

Valmennus Mielessä Oy:n vastuu

Valmennus Mielessä Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjälle Palvelun
käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Valmennus Mielessä
Oy:n tavoitteena on pitää Palvelu ajantasaisena ja virheettömänä. Valmennus
Mielessä Oy pyrkii korjaamaan sovelluksessa olevat virheet ja toimintahäiriöt
mahdollisimman pikaisesti. Valmennus Mielessä Oy ei kuitenkaan takaa, että sovellus
toimii ilman keskeytyksiä tai virheettömästi.

 

Palvelun käyttö

Lataa Palvelu sovelluskaupasta (Android ja iPhone) älypuhelimeesi. Luo käyttäjätunnus.
Saat  kahden (2) viikon ilmaisen kokeilujakson ilman sitoumuksia. Kokeilujakson jälkeen
voit ostaa Minduin hintaan 12,99 €/kk tai 79,99 €/v.

Veloitus on toistaiseksi voimassa oleva ja päättyy vasta Asiakkaan peruuttaessa tilauksen
käyttäjätilinsä kautta tai Palveluntarjoajan päättäessä tilauksen.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että hän käyttää Palvelua turvallisessa
ympäristössä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa hänelle itselleen tai sivullisille.

Asiakas vastaa itse mahdollisista itselle tai sivullisille aiheutuneista korvauksista.

Palvelua ei tule käyttää autoa tai muita hallintaa ja huomiota vaativaa laitetta
käytettäessä. Asiakas vastaa siitä, että Palvelua käytetään turvallisessa ympäristössä.
Mikäli Asiakkaalla on mielenterveydellisiä tai muita terveydellisiä ongelmia, tulee
hänen keskustella ennen Palvelun käyttöönottoa lääkärin tai hoitavan tahon kanssa.

Valmennus Mielessä Oy ei vastaa Palvelun vaikutuksesta Asiakkaan terveyteen.
Palvelun käyttö tapahtuu kaikilta osin täysin Asiakkaan omalla vastuulla.
Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen luomista. Käyttäjätunnus on
henkilökohtainen eikä sitä ole luvallista luovuttaa toiselle eikä Asiakkaalla ole lupaa
jakaa palvelusta hankittua materiaalia toisille. Palvelussa olevien materiaalien
kaikenlainen kopiointi, jakaminen ja jälleenmyyminen on ehdottomasti kielletty.

 

Muiden tuottama aineisto

Valmennus Mielessä Oy ei vastaa Palvelun kautta saavutettavien muiden
verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille
käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Valmennus Mielessä Oy:n hallinnassa eikä
Valmennus Mielessä Oy:llä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

 

Sovellettava laki

Sovelluksen käyttöön ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.
Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Kymenlaakson käräjäoikeudessa Suomen
lainsäädännön mukaan.

 

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi.
Valmennus Mielessä Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja ja uudet käyttöehdot
tulevat voimaan niiden julkaisemisen ajankohtana.

 

Immateriaalioikeudet

Palvelun ja siinä olevan materiaalin sekä muun aineiston omistusoikeudet,
tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Valmennus Mielessä Oy:lle.
Kaikki oikeudet Palveluun, materiaaliin ja muuhun sovelluksessa tai verkkosivuilla
olevaan materiaaliin pidätetään.

Asiakkaalla on oikeus säilyttää Palvelun väliaikainen tekninen kopio älylaitteella. 
Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä käyttäjätunnuksia tai Aineistoa saa
jakaa eteenpäin.

Tietoturva ja Henkilötiedot

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää
tietoturvallisuusriskin. Valmennus Mielessä Oy pyrkii järjestämään
tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään
asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.


Valmennus Mielessä Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolain
määräyksiä. Asiakkaan tunnistetiedot talletetaan vain Palvelun teknisen toteutuksen
ja käytön varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Palvelun
käytöstä syntyviä Asiakasta koskevia tunnistetietoja ei luovuteta kolmannelle
osapuolelle, ellei viranomaisen tuomio tai päätös sitä edellytä. Asiakkaan Palvelun
käytöstä ei kerätä yksilön tunnistettavia tietoja.

Muut tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta.

 

Lataa mielesi

lataa Mindui

Minduin äänitteet antavat tauon mielelle. Lataa applikaatio sovelluskaupasta ja aloita virkeämpi elämä.

Mindui Tauko mielessä. Sovellus rentoutumiseen ja jaksamiseen