Mindui

PRIVACY POLICY

Tietosuojalaki (1050/2018), (EU) 2016/679

Tämä sivu koskettaa vain verkkosivujen kävijöitä. Mindui sovelluksen rekisteriseloste on erillinen.

 1. Rekisterinpitäjä

Valmennus Mielessä Oy

Kojumäenkierto 35, Kouvola, Finland.

info@mindui.fi, +358 44 3019231

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Koskela

info@mindui.fi +358 44 3019231

 1. Rekisterin nimi

Valmennus Mielessä Oy:n verkkosivujen asiakas- ja kävijärekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan käsittelyn yleisten edellytysten osalta tietosuojalakia (1050/2018).

Asiakas- ja kävijärekisterin tietoja käytetään Valmennus Mielessä Oy:n palvelujen suoramarkkinointiin ja myyntiin. Tietoja käytetään käyttäjien toiminnan seuraamiseen verkkosivuilla, kävijöiden sivustoille päätymistä, seurantaan myynnin edistymisestä ja mahdollisiin asiakasprofilointeihin myyntitarkoituksissa. Tietoja käytetään myös asiakaspalveluun siinä tilanteessa, että kävijä ottaa yhteyttä Valmennus Mielessä Oy:n työntekijöihin sivustolla olevan lomakkeen kautta.

 1. Rekisterin tietosisältö

Kävijöistä kerätään vierailun perusteella seuraavia tietoja:

 • Henkilöiden selaintietoja, kuten IP osoite, selaimen nimi ja versionumero, käyttöjärjestelmän nimi ja versio
 • Avatut sivut
 • Mahdolliset viittaukset, mitä kautta kävijä on sivuille päätynyt

Verkkolomakkeilla keräämme seuraavia tietoja:

 • Henkilöiden yksilöintitiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero

Käyttämällä ja luovuttamalla tietoja Valmennus Mielessä Oy: ylläpitämällä Mindui sivustolla, hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn, tallentamisen ja luovuttamisen tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen keräys tapahtuu saatavilla olevilla verkkoteknologioilla, kolmannen osapuolen palveluilla ja kävijöiden oman toiminnan seurauksena.

Keräämiseen tarkoitettuja teknologioita ja palveluita ovat Google Analytics, seurantaan tarkoitetut evästeet sekä verkkolomakkeet.

 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme koskaan myy tai välitä kävijöidemme ja asiakkaidemme tietoja markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Käytämme kuitenkin kolmannen osapuolen liitännäisiä, jotka keräävät omatoimisesti käyttäjien yksilöityjä tietoja personoituun mainontaan liittyen. Voimme kuitenkin ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin huolehdimme sitovin sopimusjärjestelyin toimeksisaajan kanssa, että henkilötietojasi käsitellään henkilötietolain ja ohjeittemme mukaisesti.

 1. Rekisterin suojaaminen

Manuaalinen aineisto

Valmennus Mielessä Oy ei käsittele eikä tallenna aineistoa manuaalisesti. Tietojärjestelmistä otetut, henkilötietoja sisältävät raportit käsitellään ja hävitetään Valmennus Mielessä Oy:n tietoturvapolitiikan mukaisesti.

Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot

Verkkosivujen kävijätiedot tallentuvat Google Analytics -palveluun. Googlen palveluissa oleviin tietoihin pääsy on estetty organisaation ulkopuolisilta. Organisaation sisällä pääsy näihin tietoihin edellyttää erillisiä oikeuksia.

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja kaikkien tietojen suojaamiseksi. 

 1. Sijaintitiedot

Vierailijoiden päätelaitteiden karkeita sijaintitietoja, kaupunki ja maa, voidaan kerätä automaattisesti käytössä olevien kolmannen osapuolen palveluiden välityksellä.

 1. Evästeet

Käytämme sivulla evästeitä (cookies) seurataksemme vierailijoiden käyttäytymistä sivustolla. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Seuraamme miten käyttäjät päätyvät sivustollemme, kauanko he ovat sivustollamme ja mitä sivuja he lukevat.

 1. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Valmennus Mielessä Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteriin on tallennettu. Emme kerää yksilöllisesti tunnistettavaa tietoa sivustomme vierailijoista, joten näiden tietojen tarkistaminen ei ole mahdollista.

Vierailijoilla, jotka ovat luovuttaneet tietoja verkkolomakkeiden kautta, on oikeus tarkastaa heistä tallennetut tiedot. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@mindui.fi. Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.